Jaa tämä artikkeli

Mitä tarkoittaa Mestarin Mieli?

Mestarillinen mieli on ihmisen kyky säädellä omaa vireystilaansa ilman häiriötiloja, joita meillä kaikilla on sisäisessä järjestelmässämme. Erilaiset kokemukset varastoituvat aivoihin ja häiritsevät suoriutumista aktivoitumalla esimerkiksi kuormittavissa työtilanteissa, vaativissa suorituksissa tai viimeistään kotona perheen kanssa. Traumatisoitumista ja kuormittumista tapahtuu jokaiselle, mutta sen aiheuttamia toiminnan esteitä ei useinkaan osata tunnistaa. Näitä esteitä ei kannata kantaa mukana, vaan mieluummin opetella päästämään niistä irti, jotta voi toimia parhaassa mahdollisessa tilassa eli ”Mestarin mielentilassa”.

Mestarin Mieli tuo taitoja, joilla on laaja-alainen vaikutus

1

Kehoon

Sisäisen säätelyn vakaus auttaa pois stressitilasta tai hätätilasta

2

Suorituskykyyn

Puretaan pois toimintaa häiritseviä tunnekokemuksia

3

Ajatteluun

Kun väärät tulkinnat vähenevät, mieli pysyy vakaampana

Tavoitteena on oma mestarin mielentila eli sisäinen tila, jossa toimintakyky on optimaalinen

Kun puhutaan traumasta tai pitkäaikaisesta stressi- tai ylikuntotilasta, siihen kuuluu autonomisen hermoston nopea ja tahaton aktivoituminen, joka aiheuttaa puolelta toiselle heilahtelevia yli- ja alivireystiloja.

Ylivireystilassa tunnereaktiot ovat usein suuria, keho ja mieli ovat ylivalppaita ja jännittyneitä, myös kognitiivisessa työstämisessä on häiriöitä. Ihminen saattaa tuntea itsensä hyvin ahdistuneeksi, aggressiiviseksi, itkuiseksi, unettomaksi ja kokea esimerkiksi häpeää. Kehossa voi tuntua erilaisia jännitystiloja, sykkeen nousua ja palautuminen on vaikeaa. Alivireystilassa sen sijaan ihminen kokee uupumusta, voimattomuutta, tunteiden turtumista tai saamattomuutta.

Ali- ja ylivireystilassa ihminen ei pysty parhaaseen mahdolliseen tiedon työstämiseen tai työstä suoriutumiseen. Jotta näistä ei-toivotuista tiloista voi irrottautua, tulee kokemuksia käsitellä sopivalla vireysvyöhykkeellä eli niin sanotussa sietoikkunassa.

Autan sinua Mestarin Mieli -valmennuksessa EMDR-menetelmien avulla työstämään pois tällaisia häiriötä, jotta sinä pääset yli- tai alivireystilasta toivottuun neutraalimpaan tilaan.

Ylivireysvyöhyke

Voimistuneet aistimukset
Emotionaaliset reaktiot
Ylivalppaus
Häiriöt kognitiivisessa työstämisessä

Sopiva vireysvyöhyke

Sietoikkuna

Alivireysvyöhyke

Aistimusten suhteellinen vähäisyys
Tunteiden turtuminen
Kyvyttömyys kognitiiviseen työstämiseen
Vähentynyt fyysinen liike

Alivireysvyöhyke

Aistimusten suhteellinen vähäisyys
Tunteiden turtuminen
Kyvyttömyys kognitiiviseen työstämiseen
Vähentynyt fyysinen liike

Sopiva vireysvyöhyke

SIETOIKKUNA

Ylivireysvyöhyke

Voimistuneet aistimukset
Emotionaaliset reaktiot
Ylivalppaus
Häiriöt kognitiivisessa työstämisessä

Lähde: Trauma ja keho: Pat Ogren, Kekeni Minton, Clare Pain. 2009

Haluatko mielen mestariksi – varaa aika

Aloita matka Mielen Mestariksi ja syrjäytä menestyksen esteet tieltäsi. Varaa ilmainen vartin kartoitus ja aloita matka mielen mestariksi!

Sinua auttaa ammattitaitoinen valmentaja.

Syrjätyä menestyksen esteet

© 2022 mestarinmieli.fi. Oikeudet muutoksiin pidetään. Verkkosivusto Jaakko Leislahti Oy.